ملا نصرالدین + زن ایده ال

 

از ملا نصرالدین پرسیدند زن ایده ال باید چطور باشه.   گفت باید سه خصلت داشته باشه. 

 

اول از همه باید نجیب باشه.

 گفتن یعنى به تو وفادار باشه؟   گفت نه، یعنى با جیب من کارى نداشته باشه!

 

دوم اینکه باید خانه دار باشه. 

گفتن یعنى همه کارهاى خونه را خوب بلد باشه؟   گفت نه، یعنى از خودش خونه داشته باشه!

 

سوم باید مثل ماه باشه

گفتن یعنى مثل ماه خیلى  زیبا باشه؟   گفت نه، یعنى مثل ماه شب بیاد و روز ناپدید بشه!

 

 

/ 1 نظر / 14 بازدید