حیوان حاصل از گوسفند و سگ / تصویر

http://media.jamnews.ir/dini/03%288%29.jpg

http://media.jamnews.ir/dini/04%287%29.jpg

اگر حیوانی از آمیزش سگ و گوسفند به دنیا آمد گوسفند محسوب می شود یا سگ؟ آیا راهی برای تشخیص آن وجود دارد؟

مردى اعرابى از امیرالمؤمنین علیه السلام پرسید؛ سگى را دیدم با گوسفندى جستن کرد و از آنها حملى به هم رسید، این حمل به کدامیک ملحق است ؟

آن حضرت فرمود: او را در کیفیت خوراکش ‍ آزمایش کن ، اگر گوشتخوار بود سگ است و اگر علف خوار بود گوسفند.

ـ او را دیده ام گاهى گوشت خورده و گاهى علف

ـ او را در آب آشامیدن آزمایش کن ، اگر با دهان آب مى خورد گوسفند است و اگر با زبان آب مى خورد سگ است .

ـ هر دو جور آب مى خورد.

ـ او را در راه رفتن آزمایش کن ، اگر دنبال گله مى رود سگ است و اگر وسط یا جلو گله مى رود گوسفند است .

ـ گاهى چنین است و گاهى چنان .

ـ او را در کیفیت نشستن ملاحظه کن ، اگر بر شکم مى خوابد گوسفند است و اگر بر دم مى نشیند سگ است .

ـ گاهى به این ترتیب مى نشیند و زمانى به آن ترتیب .

ـ او را ذبح کن اگر در شکمش شکنبه دیدى گوسفند است و اگر روده وامعاء دیدى سگ است .

اعرابى از شنیدن این نکات دقیق و متحیر و مبهوت شد .

/ 0 نظر / 12 بازدید