به سلامتیه دانشجویان شیمی...

 به سلامتیه اون دانشجوی شیمی که پنج تا تار مو تو سرش بیشتر نمونده ولی
به اندازه همه اونایی که ریخته تی ال سی زده . . .
به سلامتی اون دانشجوهایی که قدشون کوتاهه و ستونای کروماتوگرافیشون
بلند! که نصفه روز رو مجبورن رو بنچ باشن . . .
به سلامتی هر چی دانشجوی شیمی که براش فرقی نمیکنه هوای شهر آلوده باشه
یا نباشه ! بهر حال هر وقت از آزمایشگاه میاد بیرون یه نفس عمیق میکشه! .
. .
به سلامتی اون دانشجوی شیمی که خودش بوی تیول و فنول میده و دلش بوی گل . . .
به سلامتیه اون دانشجوهای دل گنده ای که شب دفاعشون رسیده ولی طیفاشون نرسیده . .
.
به سلامتیه دانشجوهای شیمی که از همه دانشجو ترن ولی اگه صد تا روز
دانشجو بیاد و بره حواسشون نیست

/ 0 نظر / 7 بازدید