به امید اینکه هیچ وقت نیازمند دارو نباشید

به امید اینکه هیچ وقت نیازمند دارو نباشید
 

شهر*منطقه *نام دارو رو به سامانه پیام کوتاه 201490 پیامک کنید. سامانه‌ای که برای یافتن داروهای کمیاب راه‌اندازی شده و مکانیزم آن از این قرار است که شما به صورت انگلیسی  شهر*منطقه *نام دارو را صحیح وارد می‌کنید. سپس پیامکی دریافت می‌کنید که آدرس و تلفن داروخانه یا داروخانه‌هایی دارای این دارو در آن نوشته شده است.
 
 
امید به اینکه با یافتن هر دارو همنوعی بهبود یابد. ممکن است بسیاری نیازمند این شماره باشند، پس در اشتراک آن با سایرین درنگ نکنید.
/ 0 نظر / 10 بازدید